EkinX Matematik ve Zeka Oyunları Yarışması


Bilgi toplumunun okulu olarak ortak bakış açısına sahip olduğumuz "Türkiye Zeka Vakfı" ile İzmir'de bir matematik yarışması yapmaya karar verdik. Adına da "Ekin X" dedik.

X hem bilinmeyen, keşfedilmemiş hem de ulaşılası olandır. İhtiyaç olan X’ tir. Öncesi yoktur. Bulunması gerekir. Hayal etmek, düşünmek, farklılıklar denemektir.

Zihinsel süreçler alanının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Türkiye Zekâ Vakfı, 1995 yılında ülkemizin "Bilgi Toplumu”na dönüşüm sürecine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş; bilgiye, bireye, zekâya ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Her yaşta zekânın geliştirilebileceğine, akademik ve sosyal tüm ortamlarda doğru kullanımına dikkat çeken Türkiye Zekâ Vakfı, daha iyi ve daha doğru düşünen insanlardan oluşan bir Türkiye hedeflemektedir.

Özel Ekin Koleji ve Türkiye Zekâ Vakfı’nın akıl, bilgi, zekâ alanlarında gerçekleştirdiği işbirliği sonucu hazırlanan Ekin X Matematik ve Zekâ Oyunları Yarışması’nın bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Matematiğin eğitici ve eğlenceli yönlerini birlikte keşfetmek isteyen tüm okullarımızı 5. Ekin X Matematik ve Zekâ Oyunları Yarışması’na davet ediyoruz.